Informace pro členy

Tyto nové stránky jsou vytvořeny v rámci domény myslivostvp.cz, která je alokována ve službě Google Apps. Zaregistrovaný člen společenstva má zřízen účet ke kterému se může přihlásit svým uživatelským jménem "jmeno.přijmení@myslivostvp.cz", heslo je stejné jako u starých stránek společenstva.Kliknutím na odkaz "Přihlásit" se zobrazí "google" přihlašovací formulář.  Po prvním přihlášení se zobrazí informace a uvítání v nově vytvořeném účtu s požadavkem na odsouhlasení podmínek použití. Toto potvrzení se zobrazuje pouze při prvním přihlášení. Pokud ponecháte zaškrtnuto "neodhlašovat" bude přihlašováni automaticky.
Po té se můžete pohybovat ve všech povolených službách v rámci domény myslivostvp.cz (Pošta, kalendář, dokumenty, Weby, kontakty atd.) Tyto služby a informace jsou pouze pro registrované.
Například v dokumentech se budou objevovat soubory bodového hodnocení , zpráv z valných hromad apod. Je vítán aktivní přístup pro doplňování článků , fotografií a pomoc v celé administraci. 
Potřebujete-li pomoci , kontaktujte mysliveckého hospodáře.
Comments