Vítejte na stránkách Honebního společenstva Velké Popovice.

Na stránkách naleznete základní informace o myslivosti ve Velkých Popovicích a s myslivostí souvisejících.


Aktuality

Vypouštění bažantích slepic a zajíců

Hlavní starostí myslivce je péče o zvěř. Ale i při sebelepší péči je potřeba přírodě pomoci, neboť vlivem civilizace nám některých druhů ubývá. Aby byla příroda v našem okolí i nadále co nejpestřejší, vypouštíme každoročně do volné přírody bažantí slepice (jeden kohout kolem sebe soustřeďuje 10 i více slepic) a také zajíce.

14.3. vypuštěno celkem 82 bažantích slepic a dva zajíčci.

Pomáháme při obnově lesa

V neděli 8. března jsme zahájili první, ze série brigád, na pomoc s obnovou lesa, poškozeného kůrovcovou kalamitou a nedávnými vichřicemi. Věnovali jsme se opravám a stavbě nových oplocenek pro výsadbu mladých stromků, které nahradí paseky v lesích v našem okolí.

Myslivecký ples

Na konci ledna jsme si užili náš, již tradiční, myslivecký ples. Veříme, že jste se dobře pobavili a přálo vám štěstí v tombole.

A již nyní si můžete poznamenat termín plesu příštího, který bude v kulturním domě v Kamenici, a to v pátek 22. ledna 2021.

Budeme se opět těšit na shledanou!

Lesní zkoušky ohařů

12.10.2019