Zprávy a články

Problematika volného pobíhání psů

Problematika volného pobíhání psů ( mimo intravilán obce) má dvě roviny:

1) lidský pohled a selský rozum:

Klidný, cvičený a přirozeně asociovaný ( vychovaný ) pes, nepředstavuje riziko pro své okolí a jeho volný pohyb je přirozenou aktivitou. Není tak důvodu tuto aktivitu omezovat či postihovat. Tyto aktivity napomáhají povahu psa formovat a pomáhají tak naplňovat přirozený úděl "nejlepšího přítele člověka", přinášet tím radost svému pánu a dělat svět veselejší a šťastnější.

2) zákonem nastavené omezení a s tím související restrikce a postihy, které se zpravidla uplatňují v případě , když selže pohled z první roviny.

Volné pobíhání psů řeší zákon o myslivosti (§ 10 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#cast3 ). Pes by měl být pod 100% kontrolou svého pána, jakým způsobem, ale zákon nijak neřeší. Zda je to vodítko nebo elektrický obojek není nikde uvedeno. Pes na volno může být příčinou mnoha nepříjemností.

Zákon primárně řeší ochranu volně žijící zvěře , která by neměla být ničím vyrušována, hlavně v době líhnutí nebo kladení mláďat. Stávají se fatální chyby , kdy návštěvníci odnášejí mláďata do "záchranných stanic" v domnění, že je matka opustila. To ale není pravda , je zcela přirozené , že srna ponechává srnče na místě zrození až 10 dní a pravidelně jej navštěvuje. V jarním období je pak velký problém volně pobíhajících psů, kdy pes nemusí ani srnče zadávit ( přirozený instinkt predátora) , stačí , že je vyžene z místa nebo je jej honí, srnče pak hyne zpravidla na zápal plic. Obdobně je to i u bažantích slepic, kdy dochází ke ztrátě celé snůžky. Největší škodu na zvěři způsobují pytlačící psi, to jsou tuláci a "utíkači " kteří se naučily lovit, v takovém případě je oprávněn myslivecký hospodář a myslivecká stráž pytlačícího psa usmrtit.

Pes, který je se svým pánem na procházce a je volno, není ale pytlačící pes, jen jeho vůdce porušuje zákon. V takovém případě hrozí pokuta 10 000,- od státní zprávy myslivosti (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#cast8 ) tj. od obce s rozšířenou působností - MěÚ Říčany - odbor myslivosti a to na základě podnětu od uživatele honitby, myslivecké stráže, policie apod.

Omezení v pohybu osob v lesích je sice upraveno "Lesním zákonem"( § 20 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289 ) , ale z lidského pohledu žádné další omezení není, pokud tedy nerušíte ticho a klid. Při procházkách je dobré si uvědomit, že jsme na návštěvě v přírodě .