Vítejte na stránkách Honebního společenstva Velké Popovice.

Na stránkách naleznete základní informace o myslivosti ve Velkých Popovicích a s myslivostí souvisejících

O nás

Honitbu vlastní a využívá, ve vlastní režii, honební společenstvo Velké Popovice.

V honitbě, o rozloze přibližně 1600 ha, je hospodařeno s volně žíjící zvěří. Kmenové stavy jsou určeny pro zvěř dančí, srnčí, zajíce a bažanta. Pro černou zvěř nejsou stanoveny. Z výměry připadá 300 ha na bažantnici jako část honitby.

Honební společenstvo aktivně vykonává činnosti, týkající se chovu zvěře ve volnosti a k činnostem s tím spojené, jako je lov, myslivecká kynologie, střelectví, dbá na dodržování tradic české myslivosti.

Jsme "kynologickou velmocí" v okolí, naši členové drží celkem 21 lovecky upotřebitelných psů, bez jejichž pomoci bychom si myslivost nedokázali představit. Každým rokem pořádáme Lesní zkoušky nebo Všestranné zkoušky ohařů.

Vrcholným orgánem HS je valná hromada, která rozhoduje o využití honitby a schvaluje návrhy honebního výboru HS týkající se hospodaření s prostředky HS. Honební výbor HS řídí činnosti související s výkonem práva myslivosti a plní úkoly zadané valnou hromadou.

Právo myslivosti vykonává 42 členů HS, schválených valnou hromadou vlastníku honebních pozemků.

Kontaktujte nás

Starosta HS

Karel Obrhel

E-mail
Telefon
Jednatel

Otakar Coufal

E-mail
Telefon
myslivecký hospodář

Jakub Novotný

E-mail
Telefon