Vítejte na stránkách Honebního společenstva Velké Popovice.

Na stránkách naleznete základní informace o myslivosti ve Velkých Popovicích a s myslivostí souvisejících.


Aktuality

Srnec obecný.

Jednou z našich nejhojněji se vyskytující zvěří je srnec obecný. I když to tak nevypadá, srnčí zvěř je v naší honitbě nejpočetnější skupinou, která je u nás zastoupena. Můžeme se ptát, proč tuto zvěř v posledních letech vídáme tak málo, přeci srnčí bylo na každé louce, okolo které jsme procházeli. Je tomu stále tak, pouze s tím rozdílem, že srnčí se díky své přizpůsobivosti naučilo vylézat ze svých krytů za pastvou až po setmění. Důvod je ten, že po setmění se snižuje šance, že budou při pastvě rušeni a oni tak v klidu stráví pozřenou potravu. Není to ovšem obecně platný popis jejich životního stylu a neznamená to, že by srnčí bylo noční zvěří. Naopak. Srnčí se pase v několika etapách v průběhu celého dne. Hlavní pastva probíhá právě okolo svítání a okolo soumraku. Srnčí zvěř má poměrně malý žaludek a nemůže dlouze přežvykovat, musí pastvu několikrát za den v krátkých intervalech zopakovat.

Nejdůležitějším obdobím v jejich životě ( pokud v klidu odrostou) je vytvoření tukových zásob na zimní chudé období. Myslivci začínají již koncem léta a začátkem podzimu s přikrmováním v krmelcích. Nejvhodnější je zvěř přikrmovat jadrnými krmivy ( oves, ječmen), v žádném případě, ani v období krutých mrazů, nepředkládáme zvěři sušené pečivo. Tím zvěř akorát vyčerpáme, přivodíme dietetické problémy a pokud je zima opravdu krutá, tak takové dokrmování mívá i fatální následky. Zvěři můžeme v době nouze přilepšit tak zvanou letninou. Ptáte se co je to letnina ? Letnina se připravuje již na konci jara, začátek léta, kdy například z maliníku, letošních výhonků lísky nebo z kopřiv nasečeme zelené části , svážeme do malých snopů a usušíme.

S energií, kterou stačí zvěř načerpat do zimy, musí hospodařit až do jarních měsíců. Přes zimu tráví většinu času odpočinkem ( šetří tukové zásoby). V tomto těžkém období kolikrát stačí, aby volně pobíhající pes „ prohnal srnu“ a ta byť z našeho pohledu i krátkým úprkem ztratí velké množství energie a po několika dnech hyne na vyčerpání. Tímto znovu apeluji na volně pobíhající psy. Musím uznat, že takových , kteří mají svého psa na vodítku, přibývá a chci jim za to poděkovat.

Srnčí říje začíná dle počasí na přelomu června, července. Kdo chodí na procházky, může spatřit v obilí vyšlapané kruhy, někdy tvořící osmičku. To srnec pronásleduje srnu, která mu v kruzích uniká. Je to způsob námluv , který je velmi intenzivní a stojí za to toto představení někdy spatřit. Srna je březí do cca května, kdy vrhne 1 až 3 mláďata. Mláďata nevydávají téměř žádný zápach a jsou maskována zbarvením srsti. Tím jsou ochráněna před predátory. Bohužel nic je nedokáže ochránit před sekačkami, které sklízejí první trávu na loukách. V tuto dobu opět nastupují myslivci a před sekáním vyhánějí srny s mláďaty z těchto lokalit. Jak již různými plašiči, tak jen tím, že louku v předvečer a ráno před sečením, proběhnou se psem.

Mláďata odrostou , kruh se uzavře a vše může začít nanovo.


Srnec vidlák


Jen několik hodin staré srnče nalezené při pachování luk před sečením.

Při vyhánění se používají světelná a zvuková zradidla a pachové spreje.

Louky se procházejí se psy

Toto srnče je již starší a má se čile k světu

Vypouštění bažantích slepic a zajíců

Hlavní starostí myslivce je péče o zvěř. Ale i při sebelepší péči je potřeba přírodě pomoci, neboť vlivem civilizace nám některých druhů ubývá. Aby byla příroda v našem okolí i nadále co nejpestřejší, vypouštíme každoročně do volné přírody bažantí slepice (jeden kohout kolem sebe soustřeďuje 10 i více slepic) a také zajíce.

14.3. vypuštěno celkem 82 bažantích slepic a dva zajíčci.

Pomáháme při obnově lesa

V neděli 8. března jsme zahájili první, ze série brigád, na pomoc s obnovou lesa, poškozeného kůrovcovou kalamitou a nedávnými vichřicemi. Věnovali jsme se opravám a stavbě nových oplocenek pro výsadbu mladých stromků, které nahradí paseky v lesích v našem okolí.

Myslivecký ples

Na konci ledna jsme si užili náš, již tradiční, myslivecký ples. Veříme, že jste se dobře pobavili a přálo vám štěstí v tombole.

A již nyní si můžete poznamenat termín plesu příštího, který bude v kulturním domě v Kamenici, a to v pátek 22. ledna 2021.

Budeme se opět těšit na shledanou!

Lesní zkoušky ohařů

12.10.2019